tomenu

Penobetón – jedna z modifikácii ľahkých betónov je vo svojom princípe známy už viac ako päťdesiat rokov. Je to stavebný materiál s dobrou mechanickou pevnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchou a pri tom vysoko technologickou výrobou a aplikáciou priamo na stavbe. Penobetón obsahuje uzavreté vzduchové póry, čím sa výrazne znižuje jeho objemová hmotnosť a dosahujú sa úspory materiálových vstupov.


CHARAKTERISTIKA PENOBETÓNU :  penobeton

Zloženie:

 • cement
 • voda
 • prísady
 • technická pena
 • prímesi ( jemné odprašky, popolček)


-dávkovanie komponentov určujú jednotlivé receptúry

Vlastnosti:

 • pevnosť od 0,3 do 3 MPa
 • nízka objemová hmotnosť (300 až 900 kg/m 3)
 • samonivelačná, ľahko spracovateľná tekutá hmota
 • požiarna odolnosť, nehorľavosť
 • tepelno – izolačná schopnosť
 • odolnosť voči kyselinám, liehom, pliesňam a živočíchom  penobeton 2
 • celkom ekologický výrobok


Výhody:

 • znižuje zaťaženie konštrukcie
 • možnosť výroby podľa požadované hmotnosti a pevnosti
 • je tekutý, a tak dobre vyplňuje dutiny
 • výborná opracovateľnosť, umožňuje prevedenie bežných povrchových úprav
 • výborné izolačné vlastnosti voči teplu, mrazu a zvuku
 • vysoká odolnosť voči vlhkosti, pliesňam a škodcom, proti požiarom a chemickým prostriedkom
 • mimoriadne ekonomická výroba (vysoká produktivita, nízke manipulačné a dopravné náklady)


HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA PENOBETÓNU

Ako stavebný materiál spĺňa všetky predpoklady k tomu, aby sa rozšíril v stavebnej praxi, a síce v oblasti výroby podláh a plochých striech občianskych a priemyselných stavieb – od tých najjednoduchších, až po tie najzložitejšie.

Variabilita možných vlastností a mokrý proces pri výrobe ponúka široké uplatnenie penobetónu ako výplne rôznych hluchých priestorov alebo vrstiev v konštrukciách mostných a dopravných, kde penobetón môže výrazne odľahčiť danú konštrukciu, pritom prenášať určité zaťaženie, pôsobiť ako tepelná izolácia alebo dokonca ako kriogenný materiál.

V porovnaní s „klasickými“ postupmi je na strane ľahkých betónov, ktoré dosahujú rovnakých, alebo i lepších mechanicko – fyzikálnych vlastností, výhoda výraznej úspory realizačných nákladov. Úspory sú realizované predovšetkým výrazným znížením nákladov na mzdy pracovníkov (menší počet pracovníkov a výrazne kratšia doba realizácie stavby).

Podlahové konštrukcie


Penobetón je určený na zhotovenie výplňových a vyrovnávacích vrstiev podláh občianskych a priemyselných stavieb, pritom je možné dosiahnuť denného výkonu až 1000 m 2 pri hrúbke materiálu 5 cm. Táto vysoká produktivita práce, spolu s optimalizáciou hrúbky materiálu (vyrovnanie nerovností) roznášacej vrstvy, prináša výrazné zníženie ceny celej podlahy oproti podlahe zhotovenej z bežne používaných výplňových materiálov. Vďaka samonivelačnej schopnosti je ideálnym povrchom pre ďalšie vrstvy podláh.

Ploché strechy


Výplňová vrstva ľahkého betónu, z ktorej je možné podstatne efektívnejšie ako doteraz zhotovovať ľahké spádové a tepelno – izolačné vrstvy plochých striech, a to hlavne pri opravách stavajúcich striech, kde spravidla nie je nutné demontovať pôvodné vrstvy. V konštrukciách striech vynikajú tepelno – izolačné vlastnosti penobetónu, jeho nízka objemová hmotnosť, ale i odolnosť proti pliesňam a živočíchom. Použitie ľahkého betónu pre spádovú vrstvu výrazne zníži prácnosť pri spádování plochých striech v porovnaní s inými materiálmi.

Výplne zemných a dopravných konštrukcií


Mokrý proces výroby a možnosť voľby požadovaných mechanicko – fyzikálnych vlastností umožňuje použitie penobetónu ako výplne rôznych priestorov (stabilizovanie klenieb, operných stien, zaliatie tvarovo zložitých hluchých priestorov a iné). Penobetón dokonale vyplní celý priestor, danú konštrukciu odľahčí, spoľahlivo prenáša zaťaženie a pôsobí ako tepelno – izolačná vrstva. Špeciálne použitie je potom možné pri využití jeho kriogennej schopnosti, tzn. schopnosti pohltiť energiu výbuchu a nedeformovať tak okolitú konštrukciu.

tomenu