tomenu
 
Liaty anhydritový poter (silo, domiešavač)

Anhydritový poter je moderný materiál vhodný na univerzálne použitie vo všetkých vnútorných priestoroch občianskych a administratívnych stavieb, skutočný „multitalent“.
Je vodný pre všetky zvyčajné druhy povrchových úprav podláh (parkety, dlažba, koberce a pod.), ako kontaktný, oddelený, plávajúci poter a poter na podlahovom vykurovaní.  andyhydrid
Pri spracovaní je liaty anhydritový poter tekutý. Vďaka svojim vlastnostiam, logistike a spôsobu spracovania umožňuje realizáciu poterov s veľkým denným výkonom. 
Jeho skorá pochôdznosť a zaťažiteľnosť umožňujú rýchly postup výstavby. 
Liaty anhydritový poter ideálnym spôsobom spolu spája konštrukčné, stavebnofyzikálne a ekonomické výhody.
Pri pokládke vo vlhkých priestoroch (kúpelne) je poter potrebné chrániť pred vlhkosťou vhodným izolačným materiálom (napr. tekutou izoláciou).

Anhydritový poter odporúčame ako jedinú správnu voľbu na podlahové vykurovanie!
Aj keď mnohí stavitelia dávajú často kvôli nižšej cene prednosť "klasike" môžeme konštatovať, že platí steré známe porekladlo "nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť lacné veci".
Cena klasického poteru s nivelačnou stierkou je vyššia, ako cena potery anhydritového!

Výhody anhydritového poteru:

- kratší čas výstavby vďaka veľkému dennému výkonu (ca. 1000 m2)
- nižšie zaťaženie stavby = nižšie náklady
- vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu
- veľká plošná rovinnosť, žiadne deformácie spôsobené vyzrievaním poteru
- veľké plochy bez dilatácií (ca. 300 m2)
- veľká pružnosť
- homogénna a hustá štruktúra
- ideálny pre podlahové vykurovanie vďaka dokonalému obtečeniu elementov podlahového vykurovania (teplovodné aj elektrické)
- úsporné vykurovanie pri nižších nábehových teplotách
- pri podlahovom vykurovaní ca. 20% úspora energie v porovnaní s klasickým cementovým poterom
- s vykurovaním možno začať už po 7 dňoch od pokládky poteru!
 
Ďaľšie informácie (na stiahnutie): článok z časopisu Dom a Byt číslo 9/2011  pdf (7,5 MB)

Základné technické vlastnosti:
CA-C20-F5
CA-C25-F6
CA-C30-F7
pevnosť v tlaku (28 dní)
  20 N/mm2 (MPa)   
25 N/mm2 (MPa)
  30 N/mm2 (MPa)
pevnosť v ťahu za ohybu (28 dní)  
5 N/mm2 (MPa) 
6 N/mm2 (MPa)
7 N/mm2 (MPa)
hrúbka zrna max.
4 mm
4 mm
4 mm
hrúbka poteru
25 - 50 mm
20 - 50 mm
20 - 50 mm
spotreba (cm/m2)
18 - 19 kg
18 - 19 kg
18 - 19 kg
Konštrukčné hrúbky (min.)kontaktný poter
25 mm
25 mm
20 mm
oddelený poter
30 mm
30 mm
25 mm
plávajúci poter
35 mm
35 mm
30 mm
poter s podlahovým vykurovaním
35 mm nad rúrkou
35 mm nad rúrkou
35 mm nad rúrkou

tomenu