tomenu

Liaty samozhutňujúci betónový poter SDC (domiešavač) 


-je hotová betónová zmes pevnostných tried  C 12/15, C 16/20, C 20/25 pripravená na certifikovaných betonárkach podľa špeciálnej receptúry.
SDC betón je vhodný  na všetky betonárske práce. 
Betón je na stavbu dopravovaný v domiešavačoch. Čerpanie betónu je zabezpečené samostatným dieselovým čerpadlom na potery
(žiadna spotreba elektriky a vody na prípravu poteru na stavbe, žiadne náklady na veľkú pumpu na betóny). 
Veľkým výkonom pri pokládke poterov (ca. 6 m3/hod.) a kontrolovanou kvalitou výroby počas celého dňa presvedčia každého staviteľa (žiadne rozdiely v kvalite, ako pri  "lopaťákoch").
Vďaka svojej pomerne tekutej konzistencii je možné liaty samozhnutňujúci poter aplikovať aj na podlahové vykurovanie (bez potreby pridávania plastifikátorov).
Betón doporučujeme vystužiť kari-sieťami (najmä pri nižších hrúbkach ≤ 80 mm).
 
Základné technické vlastnosti     

Teplota pri spracovaní
≥ +5 ºC
Odporúčaná hrúbka
priem. 6 cm (min.4 cm)
Použitie vo vnútri
áno
Použitie vonku
áno
Pevnosť v tlaku (28 dní)
C 12/15 ≥ 15 N/mm2

C 16/20 ≥ 20 N/mm2

C 20/25 ≥ 25 N/mm2
Zmršťovanie (56 dní)
≤ 0,8 mm/m
Zrnitosť kameniva
0 – 8 mm
Objemová hmotnosť
≥ 2,0 kg/dm3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti  λ
ca. 1,40 W/m.K
Pojivo
cement
Konzistencia
S4 - S5

tomenu