tomenu
Liaty betónový poter (silo)
 
je suchá betónová zmes zodpovedajúca norme DIN STN EN 206 pevnostných tried  C 16/20, C 25/30 na racionálne vyplňovanie šalovacích tvárnic a všetky aplikácie liateho betónu.
Silo-Miešacia-Pumpa na betón zabezpečuje veľký pracovný výkon.
Liaty betón je vhodný na všetky betonárske práce, na vypĺňanie sendvičových platní a všetkých druhov šalovacích tvárnic.
Vysoká pevnosť a malá rozťažnosť spĺňajú statické požiadavky. V spojení so Silo-Miešacou-Pumpou na betón (SMP) a výkonom pumpy 100 litrov zmesi/min. poskytuje racionálnu prácu,
nezávislú na iných zariadeniach (stavebný žeriav, betónová pumpa, autodomiešavač). Liaty betón je permanentne na otočenie gombíka k dispozícii na stavbe. Žiadne čakanie a problémy
s dodávkou betónu. Sledovaná receptúra a technika umožňujú v maximálne možnej miere kvalitu betónu a aj pri problematických miestach aplikácie (priemyselné zariadenia, sanácia starej
výstavby, základy strojov, betónovanie podzemných garáží a pod.) poskytuje liaty betón enormné výhody. Betón sa doporučuje vystužiť kari-sieťami.


Základné technické vlastnosti     

Teplota pri spracovaní
≥ +5 ºC
Výdatnosť z 1 tony materiálu
     ca. 520l čerstvej zmesi    
Odporúčaná hrúbka
60 mm (min.40 mm)
Použitie vo vnútri
áno
Použitie vonku
áno
Pomer voda-cement
≤ 0,6
Pevnosť v tlaku (28 dní)
C 16/20 ≥ 20 N/mm2

C 25/30 ≥ 30 N/mm2
Zmršťovanie (56 dní)
≤ 0,8 mm/m
Zrnitosť kameniva
0 – 8 mm
Objemová hmotnosť
≥ 2,0 kg/dm3
Súčiniteľ tep. vodivosti λ
ca. 1,40 W/m.K
Pojivo
cement
Vlákna
nie
Zimná receptúra
áno
Konzistencia
F5, F6
Mrazuvzdornosť
áno
tomenu