tomenu
Liaty cementový poter (silo)

Tento moderný materiál je vhodný na skutočne univerzálne použitie vo všetkých priestoroch občianskych, administratívnych a priemyselných stavieb.
Je vodný pre všetky zvyčajné druhy konštrukcie podláh a povrchových úprav nášlapných vrstiev podláh (parkety,dlažba, koberce, PVC, epoxidové nátery a pod.).
Pri spracovaní je liaty cementový poter tekutý. Vďaka svojim vlastnostiam, logistike a spôsobu spracovania umožňuje realizáciu poterov s veľkým denným výkonom.
Jeho skorá pochôdznosť (po 24 hodinách) a zaťažiteľnosť umožňujú rýchly postup výstavby.
Je takmer samonivelizačný a má homogénnu a hustú štruktúru. Vďaka svojej homogenite je vhodný aj na podlahové vykurovanie.
Jeho výraznou prednosťou je možnosť použitia aj v trvale vlhkých priestoroch, ako sú okolie bazénov, práčovne, veľkokapacitné kuchyne a pod.
Liaty cementový poter je možné dodať aj obohatený s vláknami.

Výhody liateho cementového poteru (silo):
- kratší čas výstavby vďaka veľkému dennému výkonu (ca. 1000 m2)
- vhodný do všetkých priestorov
- vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu
- veľká plošná rovinnosť
- homogénna a hustá štruktúra, rozdiel oproti klasickému cementovému poteru
- vhodný aj pre podlahové vykurovanie, úsporné vykurovanie pri nižších nábehových teplotách
- s vykurovaním možno začať po 21 dňoch od pokládky poteru

Základné technické vlastnosti:
CT-C20-F4
CT-C30-F5
pevnosť v tlaku (28 dní)
  20 N/mm2 (MPa)   
  30 N/mm2 (MPa)   
pevnosť v ťahu za ohybu (28 dní)  
4 N/mm2 (MPa) 
5 N/mm2 (MPa)
hrúbka zrna max.
4 mm
4 mm
spotreba (cm/m2)
19 - 20 kg
19 - 20 kg
Konštrukčné hrúbky (min.)


kontaktný poter
30 mm
30 mm
oddelený poter
40 mm
40 mm
plávajúci poter
40 mm
40 mm
poter s podl. vykurovaním
40 mm nad rúrkou
40 mm nad rúrkou


tomenu