tomenu

Pre ľahký betón vyrobený za pomoci recyklovaného polystyrénu je zaužívaný názov polystyrénbetón. Používa sa hlavne na zhotovovanie spádových vrstiev plochých striech.

Polystyrénbetón sa vyrába ako hustá kaša umožňujúca vytvárať spádové vrstvy plochých striech, balkónov, terás, zámkovej dlažby, parkovísk, ako podkladová vrstva pod konečnú povrchovú úpravu. Patrí k stále častejšie používaným materiálom a to hlavne pre jeho veľmi priaznivú cenu, izolačné vlastnosti a mrazuvzdornosť. Použitie polystyrénbetónu pre spádovú vrstvu výrazne zníži pracnosť pri spádovaní plochých striech v porovnaní s inými materiálmi. Polystyrénbetón je vhodné použiť aj ako výplne rôznych priestorov napr. stabilizovania klenieb, oporných múrov, zaliatie tvarovo zložitých hluchých priestorov, zalievanie vonkajších stien bazénov a pod...


polystyrenbeton150 polystyrbeton 2

tomenu