tomenu

Charakteristika výrobku
Systém Fortelock je tvorený vzájomne spojiteľnými dlaždicami zo 100% PVC na nové i staré podklady. Dlaždice sú vyrábané vstrekovaním na moderných vstrekovacích lysoch z materiálov, ktoré zaisťujú dlaždiciam vysokú odolnosť voči mechanickému opotrebovaniu, chemickú odolnosť a dlhodobú stabilitu.

Použitie výrobku
Systém vinylových dlažíc Fortelock je určený pre vytvorenie nášlapných vrstie podláh s vysokým prevádzkovým zaťažením, pri ktorých je požadovaná vysoká odolnosť voči o oteru, odolnosť voči nárazom a vsakovaniu kvapalín (oleja, rozpúšťadiel a pod.).

Výhody systému

- rýchla a jednoduchá montáž (aj bez nutnosti odstavenia prevádzky)
- podlaha je demontovateľná a premiestniteľná

- minimálna nutnosť opravy podkladu
- bezprašný a protišmykový povrch
- odolnosť voči mechanickému a chemickému poškodeniu

 

Porovnanie spôsobu opravy podláh          
           
  Vinylové dlaždice keramické cementové nátery epoxidové stierky
  Fortelock dlaždice potery    
           
Cena materiálu vyššia stredná stredná nízka vyššia
Cena montáže nízka stredná stredná stredná vysoká
Odolnosť voči opotrebovaniu vysoká stredná stredná nízka vysoká
Tolerancia voči vlhkosti podkladu vysoká stredná vysoká nízka veľmi nízka
Montáž v priebehu niekoľkých hodín áno nie nie čiastočne nie
Odstávka priestorov vrátane prípravy podkladu nulová stredná vysoká stredná vysoká
Odolnosť voči nárazom úplná malá stredná malá stredná
Jednoduchá lokálna oprava áno čiastočne nie nie nie
Závislosť na kvalite podkladu a nutnosť prípravy podkladu minimálna vysoká vysoká vysoká vysoká
Protiúnavový a izolačný povrch áno nie nie nie čiastočne
Možnosť jednoduchej výmeny alebo premiestnenia ano nie nie nie nie

 

Technické vlastnosti

 

Názov výrobku Fortelock 2010 Fortelock 2020 Fortelock 2050 Fortelock 2060 Fortelock 2015 Fortelock 2025
Použitie výrobku priemysel, ťažké skladovanie garáže, dielne, obchody  
Typ výrobku dlaždica dlaždica nájazd a roh v jednom
Povrch diamant koža diamant koža diamant koža
Materiál 100 % vinyl
Rozmery 510 x 510 x 7mm 510 x 140 x 7mm
Hmotnosť 2,2 kg 1,4 kg 0,5 kg
Tvrdosť 92 Shore A
Odolnosť voči chemikáliám dobrá
Celková hrúbka 7-8 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy 7-8 mm
Odolnosť proti oteru T (<0.1mm /100)
Deformácia po static. zaťažení <0.1mm
Rozmerová stabilita <=0,20%
Farebná stálosť na umelom svetle >5 (bez poškodenia)
Reakcia na oheň ťažko zápalný
Protišmyk až 0,75 dynamický koeficient trenia
Štandardné farby (ost. na objednávku) čierna, šedá (zelená, žltá, modrá, červená)
Záruka na opotrebovanie až 12 rokov

 

Štruktúra povrchu - koža                                                                            Štruktrúra povrchu - diamant

                         

 

 

tomenu